GUANGZHOU CHEJULE INFO HIGH-TECH CO.,LTD.
                 linda@goldeneyeauto.com